Tyskland

Trafikregler och vägval i Tyskland

Tyskland som är beläget mitt i Europa har en stor andel utländska trafikanter utöver den stora inhemska trafiken. Detta gör att de tyska motorvägarna ofta är hårt belastade, men också väl utbyggda för att klara denna trafikdensitet. Av de vägar som inte är motorvägar är det förbundsvägarna som är motsvarigheten till våra svenska riksvägar. Även dessa håller mycket god standard.

I Tyskland är det förbjudet att prata i mobiltelefon medan man kör. På bensinstationer i Tyskland är det inte alltid lätt att förstå vilken bensin man ska välja. Benzin är 91 oktan, Super är 95 oktan, Super Plus är 98 oktan och V-Power & Ultimate är 100 oktan (finns på Shell resp. Aral). Att bila i Tyskland är ofta en problemfritt och effektivt på äkta tyskt vis.

Snabbfakta

Valuta:
Euro

Medlem i Schengen:
Ja

Vägavgift:
Nej

Total längd vägnät:
650 000 km

Längd motorvägar:
12 996 km

Högsta tillåtna hastighet:
130 km/h (rekommenderad)

Bashastighet landsväg:
100 km/h

Bashastighet tätort:
50 km/h

Minsta mönsterdjup däck:
sommardäck 1,6 mm
vinterdäck 4 mm

Drivmedel:
Bensin (92 okt) = Benzin:
Bensin (95 okt) = Super
Bensin (98 okt) = Super Plus
Diesel = diesel

Bensinpris:
21.84 kr

Dieselpris:
22.07 kr

Promillegräns:
0,5

Obligatorisk utrustning:
- Reflexväst
- Vaningstriangel
- Första hjälpen-väska

Tysk/svensk olycksrapport:
Ladda ner PDF

A9 utanför Mübechberg norr om Nürnberg

A9 vid Münchberg norr om Nürnberg.

Större motorvägar i Tyskland

Motorvägar i Tyskland

Det tyska motorvägsnätet, Autobahn, är väl utbyggt och håller mycket hög standard. De är specialbyggda för hastigheter över 130 km/h, med doserade kurvor och mycket tjock beläggning. Det finns även strikta regler för hur snäva kurvorna får vara samt hur mycket lutning det får vara. Detta gör att det är möjligt att på ett säkert sätt färdas i höga hastigheter så länge man inte kör över sina begränsningar och följer övriga trafikregler.

På de tyska motorvägarna är det förbjudet att stanna om det inte är absolut nödvändigt. Punktering är en giltig anledning medan att få slut på bränsle inte är det. Att få slut på bränsle anses man kunna förhindra genom att se till att tanka bilen i god tid innan tanken blir helt tom. Denna förseelse straffas med höga böter.

Tyskland har motorvägsförbindelse till alla sina grannländer. Mot Polen i öster ansluter de tyska motorvägarna polska A6 i norr och A4 i söder. Till Tjeckien kommer man via A17 söder om Leipzig eller A6 i Bayern. Den största motorvägen till Österrike är A8 som går mellan München och Salzburg. Till Schweiz finns det två motorvägsanslutningar vid Basel, i övrigt finns saknas det motorväg över gränsen mellan dessa länder. Vid tyska Bietingen på gränsen till Schweiz saknas motorväg i tre kilometer precis vid gränsen. Frankrike, Luxemburg, Belgien och Nederländerna förbinds med Tyskland genom flera stora motorvägar.

Bilsemester i Tyskland

Omkring 70% av det 12 174 km långa tyska motorvägsnätet saknar hastighetsbegränsning (det råder s.k. fri fart), medan resterande del skyltas med ända ner till 60 km/h på särskilt tättrafikerade och olycksdrabbade sträckor. 6% av motorvägsnätet har tillfällig hastighetsbegränsning på grund av vägarbeten och resterande 24% har permanent hastighetsbegränsning. Den vanligaste hastighetsbegränsningen utanför urbaniserade områden är 120 km/h där motorvägen anses för kurvig, eller har många krön som skymmer sikten framåt. Trots att det på stora delar av Autobahn saknas hastighetsbegränsning är den rekommenderade hastigheten 130 km/h. Kör du fortare kan du dömas som delvis orsakande till en olycka trots att det inte var ditt fel. Detta eftersom att den rådande trafiksituationen uppenbarligen inte tillät så hög hastighet. Ordet "Stau" ska man hålla utkik för, det betyder kö och visas på såväl vanliga som digitala skyltar där det köbildningar är vanligt förekommande. Om en köbildning bildas är det brukligt att förarna som närmar sig den långsamtgående eller stillastående trafiken slår på sina varningsblinkers för att göra bakomvarande uppmärksamma på trafikstoppet.

Omkörningar på Autobahn skall alltid ske till vänster, och dessa ska genomföras så snabbt som möjligt utan att störa de övriga trafikanterna. Det är inte acceptabelt att masa sig om flera bilar och samla på sig en kö efter sig. Ligger du i vänsterfil och det dyker upp en bil bakom dig som vill om ska du så snabbt som möjligt vika av åt höger och släppa förbi bakomvarande. Vid filbyte ska alltid blinkers användas, vilket i stort sett alla tyskar är mycket noga med.

A8 utanför Drackenstein A8 utanför Drackenstein

A8 utanför Drackenstein sydöst om Stuttgart. Motorvägens körbanor går på varsin sida om ett 1,5 km brett berg.

Större tyska motorvägar

A1 (Autobahn 1)

Denna motorväg sträcker sig från Heiligenhafen i norr till Saarbrücken i sydväst. Större städer som förbinda via denna motorväg är Lübeck, Hamburg, Bremen, Osnabrück, Münster, Dortmund, Wuppertal, Köln, Trier. Än idag återstår två sträckor som inte är motorväg. I norr återstår en utbyggnad till Puttgarden. I Eifelbergen saknas motorväg på en sträcka som fågelvägen är 2,5 mil. Motorvägen är idag 73 mil lång och när den är helt utbyggd kommer den att vara över 78 mil lång, vilket kommer göra den till en av de Tysklands längsta motorvägar. Idag är endast A7 och A3 längre.

Motorväg i Tyskland Motorväg i Tyskland

Motorvägen A1 är viktig den skandinaviska europatrafiken. Den delar huvudansvaret att föra trafiken söderut med motorväg A7. A1 leder den trafiken som kommer från norra Europa i en västligare riktning, till länder som bl.a. Frankrike, Spanien, Belgien, medan A7 leder trafiken mer till länder som Österrike, östra Schweiz, Slovenien och Italien.

A1 är också en av de viktigare vägarna för den inhemska trafiken då den förbinder flera stora städer med varandra. Den leder också trafik från Hannover och Berlin till Köln, men dessa trafikanter ansluter ganska sent till A1, i höjd med Dortmund ca: 10 mil norr om Köln.

A1 går under namnet Hansalinie mellan Lübeck och Ruhrområdet eftersom den passerar de historiska Hansastäderna Lübeck, Hamburg, Bremen, Münster och Köln. Söder om Köln kallas motorvägen istället för Eifelautobahn eftersom den går genom Eifelbergen. Den mest trafikerade delen av motorvägen är sträckan mellan Hamburg-Süd och HH-Stillhorn.

A3 (Autobahn 3)

Denna motorväg sträcker sig mellan den nederländska gränsen norr om Ruhrområdet där motorvägen ansluter A12 till österrikiska gränsen vid Passau, där vägen sedan ansluter A8. Den går på diagonalen från nordväst till sydöst. I söder är standarden på vägen ganska dålig, vägen har endast fyra körfält och stora delar är i behov av omasfaltering.

Sträckan mellan Oberhausen och Wiesbaden byggdes mellan 1936 och 1940, medan sträckan till Nederländerna byggdes mellan 1939 och 1942 samt mellan åren 1958 och 1965. På 1950-talet byggdes den del som förbinder Wiesbaden med Würzburg. 1984 blev vägen klar igenom Bayern och man en ny motorvägsförbindelse mellan Nederländerna och Österrike.

A7 (Autobahn 7)

A7 från danska gränsen vid Flensburg till österrikiska gränsen vid Füssen. Vid gränsen mot Danmark ansluter den till den danska motorvägen E45. Motorvägen håller på att förlängas mot gränsen till Österrike eftersom det där finns sträckor som inte är sammankopplade. Motorvägen är 94,5 mil lång och är den längsta motorvägen i Tyskland. Den är dessutom den längsta nationella motorvägen i Europa. Motorvägen via Flensburg, Hamburg, Hannover, Kassel, Würzburg och Ulm. När man passerar Hamburg går motorvägen genom Elbtunnel. Denna motorväg är ytterst viktig, inte bara för Tyskland utan för stora delar av Europa. A7 är den motorväg som förbinder motorvägarna i Danmark och Sverige med motorvägarna i övriga Europa. Den används främst av skandinaver som ska till Österrike och Italien på semester.

Europavägarna E45, E43 och E532 använder A7 på delar av sina sträckningar. En förlängning på 1,6 mil är under byggnad vilket ger en slutlig längd på 961 km, från danska till österrikiska gränsen.

A10 - Berliner Ring

A10 är en 20 mil lång ringled runt Berlin som huvudsakligen ligger i förbundslandet Brandenburg. Motorvägsringleden är väldigt viktig för trafik som ska passera huvudstaden. Den är dock av mindre betydelse för pendling inom Berlin eftersom den går ganska långt utanför stadens centrala delar. Berliner Ring är till största del trefilig i båda riktningarna med undantag för sträckan mellan trafikplats Werder och trafikplats Schwanebeck. Ett stort antal motorvägar ansluter till A10 från andra delar av Tyskland, nämligen: A2, A9, A11, A12, A13, A24. Motorvägar som ansluter från A10 i riktning in mot Berlin är A111, A113, A114, A115.

Förbundsvägar i Tyskland

De tyska förbundsvägarna (Bundesstraße) kan jämföras med riksvägar i Sverige. Dessa är vanligtvis i mycket gott skick och har på flera håll motorvägsliknande konstruktion med två körbanor i vardera färdriktning. Dessa partier uppfyller dock inte de tyska kraven för motorväg och den hastighetsbegränsningen är 100 km/h om inget annat skyltas.

När man färdas på de tyska förbundsvägarna passerar man ofta rakt igenom samhällen vilket gör att restiden ofta blir mycket längre än om man väljer motorvägarna. Det kan dock vara trevligt att få uppleva alla underbara tyska småstäder som man annars bara susar förbi på motorvägen.

Rekommenderade färdvägar i Tyskland

Generellt sett är de vanligaste vägarna genom Tyskland för svenska resenärer motorvägarna A1 och A7. A1 går från Heiligenhafen nära Puttgarden i norr och vidare förbi Lübeck, Hamburg och Bremen mot Nederländerna, Belgien och nordöstra Frankrike. A7 börjar i Flensburg vid gränsen till Danmark och fortsätter söderut förbi Hamburg, Hannover, Kassel, Würzburg och Ulm. Slutdestinationen i söder är vid Füssen på gränsen till Österrike. I Memmingen, 7 mil norr om Füssen, delar sig motorvägen. Där fortsätter vägnummer 96 i en västligare riktning mot Schweiz.

Användbara ord och fraser

Här följer några tyska trafikrelaterade ord och fraser som det kan vara bra att veta vad de betyder.

 • Abblendlicht = halvljus
 • Abstand halten = håll avståndet
 • Angeschnallt = påsatt säkerhetsbälte
 • Autobahndreieck = Motorvägs-T-korsning (motorvägar från tre riktningar möts)
 • Autobahnkreuz = Motorvägskorsning (motorvägar från fyra riktningar möts)
 • Baustelle = Vägarbete eller byggarbetsplats
 • Bei Nässe = vid våt vägbana/blöta
 • Bitte einordnen = blixtlås – varannan bil in i kön/filen
 • Gesperrt = avstängd
 • Glätte = halka
 • Glatteis = ishalka
 • Handy = mobiltelefon
 • Linksfahrer = person som ligger kvar i ytterfilen, inget att eftersträva!
 • LKW (lastkraftwagen) = lastbil
 • Markierung fehlt = Vägmarkering saknas eller är bortnött
 • Maut = vägavgift eller broavgift
 • Nebel = dimma
 • Normalbenzin = 91-oktanig bensin
 • Notruf = nödsamtal eller larmtelefon
 • Nächtes WC = nästa WC/toalett
 • Panne = motorfel/haveri
 • PKW (personenkraftwagen) = personbil
 • Rasthof (autohof)/Raststätte/Rastplatz = rastplats (mer information HÄR)
 • Rettungsgasse = räddningsväg (främst på motorväg som saknar vägren). Vid köbildning ska trafikanter skapa utrymme för utryckningsfordon. De i vänsterfilen lägger sig så långt till vänster som möjligt medan de i mittenfilen och/eller högerfilen lägger sig åt höger. På så sätt skapas en fri väg mellan vänsterfil och mittenfil/högerfil.
 • Schleudergefahr = risk för halka!
 • Spurinnen eller Spurillen = djupa spår i vägbanan/sliten vägbana
 • Stadtmitte/Mitte/Zentrum = centrum i aktuell stad
 • Stau = kö
 • Staugefahr = risk för kö
 • Stockender Verkehr = Långsam trafik
 • Strassenschäden = sliten vägbana/skador på vägbanan
 • Super Benzin = 95-oktanig bensin
 • Super plus = 98-oktan bensin
 • Umleitung = alternativ väg/omledning av trafiken
 • Unfall = olycka
 • Verkehr = trafik
 • Vorfahrt = företräde
 • Vignette = dekal för betald motorvägsavgift i Österrike
 • Wohnwagen = husvagn
 • Wohnmobil = husbil

Gilla oss

Diskutera!

Gå med i vår populära Facebook-grupp, Bilsemester-gruppen och ta dela av tips eller dela med dig av andras.

GPS-tips

GPS-tips

Här har vi samlat tips för dig som är i behov av att köpa en ny GPS till bilen. Jämför märken och modeller samt vilka funktioner du bör tänka på.

Bensinpriser

Bensin- och dieselpriser i Europa

Besök vår avdelning med bensin- och dieselpriser i Europas alla länder.

Europakarta

Europakarta

Med vår interaktiva europakarta kan du förflytta fokus genom att dra och släppa med musen. Här har vi även märkt ut olika platser som är av särskilt intresse. Perfekt för dig som planerar att bila i Europa. Till europakarta

Däckguide

Däckguide

Kolla in vår guide för att köpa däck. Vinterdäck eller sommardäck beroende på säsong och vilka som behöver byts ut.