The White Plot
Bosnien

Trafikregler och vägval i Bosnien och Hercegovina

Bosnien och Hercegovina tillhör varesig EU eller Shengen-området vilket innebär att man behöver pass för att resa in i landet. Dessutom behöver man ha med sig det så kallade "gröna kortet" som du kan få av ditt försäkringsbolag. Detta dokument talar om för myndigheterna i Bosnien och Hercegovina att din bil är försäkrad. Alla som reser in i Bosnien och Hercegovina måste kontrolleras och har man glömt att ta med det gröna kortet får man köra åt sidan och köpa en tidsbegränsad försäkring för 21 euro.

Vägstandarden i Bosnien och Hercegovina är mycket verierande, från mycket bra vägkvalitet till mycket dåligt underhållna vägar.

Motorvägar i Bosnien och Hercegovina

Motorvägen A1 Bosnien

Motorväg A1 norr om Sarajevo.

I Bosnien och Hercegovina finns det sparsamt med motorvägar, men de som finns är av mycket hög standard. De bosniska motorvägarna har liknande utforming som de italienska. Bland annat har de målade högerpilar i högerfilen inför avfarter. En annan likhet med Italien (och Sverige) är att vägskyltarna på motorvägar har grön botten och vit text.

Motorvägen A1 går i nord-sydlig riktning från gränsen mot Kroatien i norr till den andra gränsen mot Kroatien i söder vid Adriatiska havet. Motorvägen är långtifrån färdigbyggd hela sträckan utan består i dagsläget (hösten 2018) enbart av en 8,7 mil lång sträcka förbi Sarajevo. Denna sträcka börjar i Zenica i norr och slutar i Tarčin söder om Sarajevo. Den andra sträckan av A1 återfinns i södra delen av landet och sträcker sig 3,3 mil norrut från gränsen mot Kroatien. A1 är tänkt att bli en snabb väg mellan Budapest och den kroatiska hamnstaden Ploče vid Adriatiska havet.

Högsta tillåtna hastighet på motorväg i Bosnien och Hercegovina är 130 km/h, på motortrafikled är högsta tillåtna hastighet 100 km/h.

Motorvägen A1 Bosnien

Norra infarten mot Sarajevo på A1.

Landsvägar i Bosnien och Hercegovina

Landsvägar av klassiskt snitt med mötande trafik är ryggraden i Bosniens vägnät. Vägarna snirklar sig fram i falgångar genom det kuperade landskapet och man passerar rakt igenom många städer och byar. Detta gör att det tar väldigt lång tid att resa med bil i Bosnien. Räkna med att det tar två timmar att avverka en sträcka på drygt 10 mil.

Landsväg M19 i Bosnien

Landsväg M19 nära gränsen till Serbien.

Landsvägarna i Bosnien och Hercegovina håller generellt ganska dålig kvalitet och många fordonsslag samsas i trafiken. Här möter man förutom bilar bl.a. traktorer, mopeder, fotgängare och kossor. De bosniska landsvägarna är dåligt och otydligt skyltade. De vanligaste skyltarna gäller omkörningsförbud. Däremot skyltas hastighet mycket sparsamt eftersom man tillämpar bashastigheten 80 km/h utanför tätort och 60 km/h inom tätbebyggt område.

Landväg Bosnien

Landsväg genom ett samhälle.

Snabbfakta Bosnien

Hastighetsskylt Bosnien och Hercegovina
  • Högsta hastighet på motorväg: 130 km/h
  • Bensinpris: 12,29 kr
  • Dieselpris: 12,29 kr
  • Motorvägsavgift: Ja
  • Gräns för rattonykterhet: 0,3 promille
  • Prata i mobil: Endast med handsfree. Utan handsfree får du inte prata i telefon ens om bilen står stilla i bilkö.

Gilla oss

TwitCount