Estland

Trafikregler och vägval i Estland

Estland har ett ganska väl utbyggt vägnät som innefattar ett antal större ' huvudvägar. Estland saknar helt motorvägar i dess rätta betydelse, men det finns motorvägsliknande vägar. Under senare år har Estland tillsammans med de andra baltiska länderna skapat en turistväg vid namn Via Baltica som går från Tallinn i norr längs Östersjökusten, förbi Riga i Lettland, och vidare in i Litauen. Längs den norra kusten vid Finska viken ligger turistvägen Via Hansa som går från Tallinn och österut till Narva vid gränsen till Ryssland.

För att hyra bil i Estland krävs att föraren är över 21 år och har haft körkort i minst ett år. Personer som är under 25 år och hyr bil i Estland kan tvingas betala extra eftersom de klassas som högriskkunder.

I Estland är det inte lag på att barn måste sitta i barnstol. Föraren och passageraren i framsätet måste använda bilbälte. Halvljus måste användas under färd dygnet runt. Inom tätbebyggt område är bashastigheten 50 km/h och på landsväg är den 90 km/h. Vissa större vägar har hastighetsbegränsning på 110 km/h. I Estland finns inga vägtullar på landsvägar eller huvudvägar.

Vägar i Estland

Karta över de estniska huvudvägarna.

Motorvägar i Estland

Estland saknar helt motorvägar, men det finns motorvägsliknande vägar i och omkring de större städerna. Landet planerar också att bygga en 18 mil lång motorväg mellan Tallinn och Tartu. Denna kommer när och om den färdigställs att förbinda de två största städerna i Estland.

Huvudvägar i Estland

Huvudvägarna i Estland är av stor betydelse för landets transporter. Dessa vägar är generellt väl underhållna. De viktigaste huvudvägarna utgår från Tallinn. Väg 2 Går mellan Tallinn och Tartu och vidare till det sydöstra hörnet av landet, vid trestatsgränsen mellan Estland Lettland och Ryssland. Väg 1 gårlängs Finska viken österut från Tallinn till Narva som ligger precis vid gränsen mot Ryssland. Väg 4 utgpr även den från Tallinn och leder rakt söderut mot Pärnu vid Östersjökusten. Därifrån fortsätter den vidare söderut till den lettiska gränsen.

Snabbfakta Estland

  • Högsta hastighet på huvudväg: 110 km/h
  • Bensinpris: 14,13 kr
  • Dieselpris: 13,62 kr
  • Etanolmackar: Ett fåtal stationer
  • Vägavgifter: Endast i Gamla stan i Tallinn
  • Gräns för rattonykterhet: 0,0 promille
  • Prata i mobil: Endast med handsfree.
  • Särskilda regler: Brandsläckare, första hjälpen-kit och kilformade hjulblock måste finnas i bilen. Dessa används vid parkering i backe för att förhindra att bilen rullar i väg.

Gilla oss

TwitCount