Liechtenstein

Trafikregler och vägval i Liechtenstein

Liechtensteins ringa vägnät är väl underhållet. Här gäller samma trafikregler som i resten av västeuropa. Det finns dock några undantag. Under vinterhalvåret är det på vissa branta och höglänta vägar krav på snökedjor. Precis som i grannländerna Österrike och Schweiz är det inte tillåtet att färdas i nedförsbacke med avslagen motor eller med växellådan i friläge. Detta eftersom bromsarna slits hårt och kan sluta fungera.

Gränsen mellan Liechtenstein och Schweiz vid Balzers

Gränsen mellan Liechtenstein och Schweiz vid Balzers.

Motorvägar i Liechtenstein

Liechtenstein saknar helt motorvägar. Utmed hela Liechtensteins västra gräns går den schweiziska motorvägen A13. Väljer man denna väg går man dock miste om de natursköna landsvägarna och småstäderna.

Landsvägar i Liechtenstein

I Liechtenstein finns ungefär 25 mil asfalterad väg. Dessa vägar är främst belägna i de västra delarna av landet där terrängen är mindre kuperad. Landets viktigaste väg är nr 28 som går från Schaanwald i norr via Schaan och Vaduz till Balzers i söder.

Rekommenderade färdvägar i Liechtenstein

I norr-sydlig riktning finns i stort sett bara en enda väg. Det är nr 28 från Feldkirch i Österrike till Balzers i sydvästra Liechtenstein och gränsen mot Schweiz. I öst-västlig riktning finns det inga vägar förutom allra längst upp i norr.

Gilla oss

TwitCount