The White Plot
The White Plot
Danmark

Trafikregler och vägval i Danmark

I Danmark råder nästan identiska trafikregler som i Sverige. Även skyltningen är densamma även om färgerna är annorlunda och symbolerna ser något annorlunda ut. De danska skyltarna är oftast vita med röd ram eller kant. Detta gör det enkelt att bila i Danmark eller åka på semester i Danmark.

Där det finns tidsbegränsad parkering är det obligatoriskt att använda en parkeringsskiva. Den får du på bensinstationer, postkontor, polisstationer och på turistbyråer.

Motorvägar i Danmark

Motorvägar i Danmark

Danmark har ett väl utbyggt motorvägsnät som sammanbinder de större städerna och de flesta delarna av landet. Motorvägarna är av varierande standard. Några av dem är i sämre skick och saknar vägren, medan andra sträckor är av god kvalitet och har asfalterad vägren. Den högsta tillåtna hastigheten på motorväg i Danmark är 130 km/h. Denna hastighetsbegränsning råder oftast på motorvägar utanför större städer som har vägren. Övriga motorvägssträckor har 110 km/h som högsta tillåtna hastighet, undantaget sträckor som är hårt trafikerade eller går genom tätbebyggda områden.

Utmed de danska motorvägarna finns det rastplatser med fem mils intervall. På dessa rastställen hittar man väg- och trafikinformation, kiosk eller kafeteria, telefon och toalett.

E47 Bogö Danmark

E47 norrut i höjd med Bogö mellan Falster och Själland.

E20 Köpenhamn

E20 i utkanten av Köpenhamn.

Landsvägar i Danmark

På de danska landsvägarna kan man färdas relativt snabbt eftersom landskapet är flackt och vägarna ofta är väldigt raka med god sikt. Den generella hastighetsbegränsningen på danska landsvägar är 80 km/h om inget annat skyltas. Bil med husvagn får maximalt köra i 70 km/h och bussar max 80 km/h. Den danska trafikpolisen ser allvarligt på fortkörning och böter ska betalas på plats. Böterna för fortkörning ligger på 500-3 000 danska kronor beroende på hur mycket för snabbt man kör.

Vägskyltarna i Danmark sitter ofta lägre och på lite andra ställen än i Sverige. De danska landsvägarna saknar i regel vägren.

Rekommenderade färdvägar i Danmark

För svenskar på genomresa är motorvägen E47/E55 mellan Helsingör och Rödbyhavn den mest trafikerade. Det går även bra att ta den längre vägen på E20 som går från Köge söder om Köpenhamn vidare över Fyn mot Jylland. På Jylland fortsätter man sedan på E45 söderut mot Padborg på gränsen till Tyskland.

Snabbfakta Danmark

  • Högsta hastighet på motorväg: 130 km/h
  • Bensinpris: 17,39 kr
  • Dieselpris: 16,43 kr
  • Etanolmackar: Ett fåtal stationer
  • Vägavgifter: Nej, men broavgift över Stora Bält.
  • Gräns för rattonykterhet: 0,5 promille. Mycket höga böter för den som överskrider gränsen.
  • Prata i mobil: Endast med handsfree

Gilla oss

TwitCount