Slovakien

Trafikregler och vägval i Slovakien

De generella hastighetsbegränsningarna i Slovakien är 50 km/h inom tätort, 90 km/h på landsväg, 110 km/h på motortrafikleder och 130 km/h på motorväg.

Motorvägar i Slovakien

Informationsskylt för Slovakien

I Slovakien delas de större vägarna in i två kategorier; motorvägar och expressvägar. Motorvägarna, Diaľnice, är som minst dubbelfiliga i vardera riktning och vägren. Hastighetsbegränsningen på motorväg i Slovakien är 130 km/h. Skyltarna utmed dessa vägar har vit text på röd bakgrund och vägnumren inleds med bokstaven D. Alla motorvägar och expressvägar i Slovakien, med undantag för motorvägarna i och omkring Bratislava, är belagda med vägtull.

Expressvägarna (rýchlostné cesty) är även dessa som minst dubbelfiliga men håller lägre standard än motorvägarna. Trots detta gäller samma hastighetsbegränsning, 130 km/h. Även andra trafikregler är desamma som på motorväg och likaså skyltarnas utformning. Vägnumren på dessa vägar inleds med bokstaven R.

Motor- och expressvägarna står under statlig förvaltning genom det statsägda bolaget NDS som grundades 2005. Den första motorvägen i Slovakien är D2 som går mellan Bratislava och Prag. Den började byggas så tidigt som 1939. För tillfället underhåller NDS 22,5 mil motorväg och 9,8 mil expressväg.

Motorvägar i Slovakien

De viktgaste motorvägarna i Slovakien är de som ligger i landets västra del i närheten av huvudstaden Bratislava. Dessa motorvägar är förvisso ganska korta eftersom det är nära till Österrike och Tjeckien, men de knyter ihop Slovakien med dessa länder. I resten av landet är motorvägarna inte helt sammanhängande utan består till stor del av separerade motorvägsavsnitt som förbinds med landsvägar.

Huvudvägar i Slovakien

Väg 18 i nordvästra Slovakien är en viktig huvudväg som knyter ihop motorväg D1 Bratislava-Zilina med den östligare sträckan av D1. Liknande viktiga huvudvägar finns längre österut vid staden Presov. Väg 65 öster om Nitra är en liknande huvudväg som knyter ihop motorvägen E58/E571.

Gata i Slovakien

Rekommenderade färdvägar i Slovakien

För snabb transport inom eller genom Slovakien rekommenderas de motorvägar som finns att tillgå.

Snabbfakta Slovakien

  • Högsta hastighet på motorväg: 130 km/h
  • Bensinpris: 13,77 kr
  • Dieselpris: 12,3 kr
  • Etanolmackar: Sparsamt
  • Vägavgifter: Ja
  • Gräns för rattonykterhet: ingen uppgift
  • Prata i mobil: Får endast ske med hands-free
  • Särskilda regler: ingen uppgift

Gilla oss

TwitCount