Se till att boka i tid

Vi hjälper dig boka färjebiljetter eller hitta hotellrum i hela Europa.

Polen

Trafikregler och vägval i Polen

Vägnätet i Polen har en ganska blandad standard. Under tiden då Polen tillhörde östblocket var resurserna för att bygga vägar bristfälliga. Därför har många mindre vägar fortfarande en lägre standard eftersom det tar tid att rusta upp dessa. Sedan östblockets kollaps i början av 90-talet har det pågått omfattande upprustningar av det polska vägnätet. Detta arbete pågår fortfarande. Motorvägen mellan Tyskland och Opole i södra Polen är en motorväg som just nu genomgår ett omfattande upprustningsarbete. Polen håller dessutom på att bydda flera nya motorvägar, samt gör utbyggnader av befintliga sträckor. Flera av dessa nya motorvägar är avgiftsbelagda, vilket gör att det lite extra kostsamt att bila i Polen.

2008 fanns det i Polen totalt 383 313 km allmänna vägar, av vilka 122 080 km är grusvägar.

Motorvägar i Polen

Polen har relativt sett få motorvägar, och de längre sträckor som finns går främst i väst-östlig riktning från Tyskland och österut mot Warszawa. Hela vägen till huvudstaden Warszawa går det dock ingen motorväg. Mellan tyska grnsen i höjd med Berlin måste man först köra ca: 11 mil på landsväg innan man kommer på motorvägen A2 cirka fem mil innan Poznan. Denna motorväg är 25 mil lång och slutar strax norr om Lódz, 11 mil sydväst om Warszawa. Den sista biten går på landsväg.

Den andra stora motorvägen är A4 som går från Görlitz vid gränsen mellan Tyskland och Polen, i höjd med Dresden. Denna 41 mil långa motorväg är till stor del byggd under tiden då detta område mot Krakow tillhörde Tyskland, innan och under andra världskriget. Sträckan fram till Opole är byggd under 30-talet och är därmed Polens äldsta motorväg. Bland de städer man passerar på denna sträcka tillhör Wroclaw, Gliwice och Zabrze de större.

Högsta tillåtna hastighet på motorväg i Polen är 140 km/h.

Landsvägar i Polen

De polska landsvägarna är av mycket varierande standard. Håller man sig till de vägar som förbinder större städer eller europavägar är chanserna större att vägkvaliten är högre.

Rekommenderade färdvägar i Polen

För resenärer från Sverige som har Polen som slutdestination är färjan till Gdansk eller Gdynia att föredra. Därifrån leder den 10 mil långa motorvägen A1 rakt söderut mot de centrala delarna av landet. Denna motorväg slutar vid staden Grudziadz som fågelvägen ligger 20 mil nordväst om Warszawa.

Kommer man från Tyskland och ska till Krakow är motorvägen A4 det bästa alternativet. Kommer du från Dresden är det motorväghela vägen, medan resenärer från Berlin gör bäst i att ta genvägen på landsväg 18 (E36) som tar över trafiken från tyska A15 vid gränsen i närheten av Cottbus. Denna landsväg ansluter till motorvägen A4 efter 7,5 mils körning. Denna väg passar även bra för dem som ska till östra Tjeckien eller Slovakien.