Lettland

Trafikregler och vägval i Lettland

Lettland har sedan EU-inträdet anamma de europeiska trafikreglerna. Det är obligatoriskt att alltid ha halvljuset påslaget, dag som natt. De generella hastighetsbegränsningarna är; 50 km/h inom tätort, 90 km/h på landsväg och 100 km/h på motortrafikled. Det är tvång på att använda säkerhetsbälte i framsätet. Lettland saknar vägtullar.

De flesta bensinstationerna är välutrustade vad gäller olika typer av drivmedel och service, och de är ofta öppna dygnet runt.

Motorvägar i Lettland

Väg A10 till Jurmala

Lettland saknar helt motorvägar i begreppets rätta bemärkelse. Det finns dock motorvägsliknande vägar omkring och in mot Riga. Dessa uppfyller dock inte kriterierna för att klassas som motorvägar enligt europeisk definition.

Huvudvägar i Lettland

I Lettland finns ett omfattande nät av huvudvägar som når ut till större delen av landet. Det gemensamma för dessa vägar är att de nästan uteslutande utgår från huvudstaden Riga. Det finns få större vägar som i sin tur förbinder dessa vägar. De lettiska vägarna har vägnummer som börjar med bokstaven A vilket kan misstolkas som att de är motorvägar (bezmaksas autoceļš).

Vägar i Lettland

Rörig karta över lettlands vägnät.

De vägar som förbinder Riga med huvudstäderna i grannländerna är t.ex. A7 mot Vilnius i Litauen, A1 mot Tallinn i Estland, och A6-A12 mot Moskva i Ryssland. Mellan Riga och Moskva är det cirka 90 mil. Några kilometer in i Ryssland börjar motorvägen M-9 som fortsätter hela vägen till Moskva. Streckan i Lettland är 30 mil lång.

A13 är den enda större vägen som går på tvären mot de andra vägar som strålar ut från Riga. Den är en del av väden mellan Kaunas i Lettland och St. Petersburg i Ryssland.

Snabbfakta Lettland

  • Högsta hastighet på motorväg: 110 km/h. Den som har haft körkort i kortare tid än två år får max köra i 70 km/h.
  • Bensinpris: 13,16 kr
  • Dieselpris: 12,24 kr
  • Etanolmackar: Mycket få stationer
  • Vägavgifter: Nej
  • Gräns för rattonykterhet: 0,5 promille
  • Prata i mobil: Endast med handsfree
  • Särskilda regler: Första hjälpen-kit och brandsläckare måste finnas i bilen.

Gilla oss

TwitCount