Slovenien

Trafikregler och vägval i Slovenien

2007 hade Slovenien nästan 650 mil statligt ägda vägar varav mer än 50 mil var motorvägar. Under 2008 fortsatte utbyggnaden av motorvägar då ytterligare 9,4 mil ny väg togs i bruk. 6,5 mil var då fortfarande under konstruktion. Idag har slovenien ett väl utbyggt motorvägsnät som når ut till i stort sett hela landet.

Motorvägar i Slovenien

Huvudstaden Ljubljana är navet i det Slovenska motorvägsnätet. Härifrån utgår motorvägar till Österrike, Italien, Kroatien och Ungern. Till Österrike kan man dels åka på motorväg A2 mot Villach, eller så tar man A1 mot Graz som går via Maribor. A1 fortsätter dessutom i sydvästlig riktning mot Italien, men strax innan gränsen förgrenar den sig i tre motorvägar. Dessa går till Koper i söder, Trieste och den italienska gränsstaden Gorizia norr om Trieste. Motorväg A2 leder raka vägen till Zagreb i Kroatien, men på vägen passerar man städer som Novo Mesto och Brezice.

Motorvägar i Slovenien

I Slovenien finns två typer av motorvägar. Avtocesta är motorvägar som vi är vana vid att se dem. De är minst dubbelfiliga och har en bred vägren. På dessa motorvägar är bashastigheten 130 km/h. Den andra typen av motorväg kallas hitra cesta. Dessa är förvisso också dubbelfiliga men saknar å andra sidan vägren för utryckningsfordon och trafikanter som fått motorstopp. På dessa motorvägar är den högsta tillåtna hastigheten 100 km/h.

A2 mellan Österrike och Ljubljana

Motorvägen A2 mellan Österrike och Ljubljana.

2008 infördes det motorvägsavgifter i Slovenien. Efter vissa förhandlingar med EU blev det en permanent lösning som ansågs stämma överrens med EU:s lagstiftning. EU var oroliga att dessa avgifter skulle drabba turister från andra EU-länder på ett orättvist sätt.

Huvudvägar i Slovenien

Slovenien har ett bra utbyggt vägnät och huvudvägarna är vanligtvis av god kvalitet. Väljer man mindre vägar kan dock underhållet vara bristfälligt på sina håll.

Motorväg i Slovenien

H4 expressväg/motortrafikled i riktning mot Italien.

Motortrafikled Slovenien

Motortrafikled i Slovenien.

Rekommenderade färdvägar i Slovenien

Motorvägarna i Slovenien erbjuder den snabbaste transporten inom och genom landet. Ska man till Koper vid medelhavskusten kan det vara närmare att köra genom Italien och förbi Trieste. Ska man till Ljubljana eller vidare till Kroatien är motorvägarna A2 och A1 från Österrike att föredra.

Snabbfakta Slovenien

  • Högsta hastighet på motorväg: 130 km/h
  • Bensinpris: 14,08 kr
  • Dieselpris: 13,53 kr
  • Etanolmackar: Sparsamt
  • Vägavgifter: Vägtull på motorvägar
  • Gräns för rattonykterhet: Noll promille för förare som haft körkort mindre än två år, för övriga gäller 0,5 promille.
  • Prata i mobil: Endast med hands-free

Gilla oss

TwitCount