Stort utbud av bandanas, snusnäsdukar, hängslen och scarfs. Besök Bandana.se

Albanien

Trafikregler och vägval i Albanien

Sedan kommunismens fall har vägarna i Albanien väsentligt förbättrats. Albanien har rustat upp sina viktigaste vägar till acceptabel europeisk standard. De flesta av de rekonstruerade vägarna är av god standard. Större städer är sammankopplade med enkelfiliga motortrafikleder (Superstradë) eller med väl underhållna vägar som ärvts från kommunisttiden.

I städer håller trafiken ett lägre tempo och är därmed säkrare än på landsbygden. Räkna dock med vårdslös körning som vänstersvängar från höger körfält, rödljuskörningar, ignorans av stopp och väjningspliktsskyltar vid korsningar. Albanska förarna är benägna att använda visuella och akustiska hjälpmedel regelbundet, d.v.s. tutande och blinkande med strålkastare. Varsellyktor måste användas utanför tätort.

Eftersom antalet fordon mer än fördubblats under de senaste åren har antalet trafikdödade ökat kraftigt. Detta beror till stor del på att det finns många oerfarna förare i Albanien till följd av att det var förbjudet att äga bil under kommunisttiden. Vissa experter anser också att ökningen beror på bristande vägunderhåll, användning av alkohol, och höga hastigheter. I ett försök att stävja detta farliga beteende har mobila trafik- och fartkamerorna tagits i bruk på många vägar och korsningar i städerna.

Motorvägar och motortrafikleder i Albanien

Motorväg i Albanien

Det finns två officiella motorvägar i Albanien som är markerade med grön färg: Rreshen-Kalimash A1 och sträckan Fushe Kruje-Milot av Smotortrafikleden SH1. Trots betydande investeringar lever de återstående motortrafiklederna med dubbla körbanor bara delvis upp till antingen motorvägs- eller statlig vägstandard. De är inte färdiga vad gäller avsaknad av överfarter, kvarvarande rondeller, avsaknad av korrekta på- och avfarter, brist på överfarter för fotgängare, samt smala eller obefintliga vägrener.

Dessutom har vissa vägar blivit farliga på grund av att de använts av jordbruksmaskiner eller djurdrivna transporter som häst och vagn. Bristande eller otydlig vägskyltning och brist på belysning vid större korsningar är också faktorer som gör att flera vägar inte lever upp till europeisk standard. I Albanien präglas trafiksituationen av dåliga förare samt bristande risktänk hos fotgängare. Inom en intealltför avlägsen framtid förväntas Albanien avgiftsbelägga motorvägar för att uppgradera dåliga vägar och täcka kostnaderna för underhåll.

Hamnstaden Durrës förbinds med Tirana av den dubbelfiliga motortrafilkeden SH2 (Superstradë). Durres förbinds även med kustsstaden Vlorë av motortrafikleden SH4. Vägavsnitt på landsbygden har länge varit av dålig standard eftersom upprustning en av dessa påbörjats på senare tid.

Motorväg A1 norr om Tirana

Motorväg A1 norr om Tirana.

Albaniens historiskt största motorvägsprojekt var ombyggnationen av motortrafikleden mellan Rreshen och Kalimash till motorväg mellan 2007 och 2010. Denna sträcka är numera motorvägen A1 som förbinder Albanien med Kosovo. Denna motorväg går i dalgångar i den kuperade terrängen och erbjuder en fantastisk naturupplevelse. På denna sträcka har man även byggt en 5,6 kilometer lång tunnel och ett dussintal broar.

I oktober 2010 meddelade premiärminister Sali Berisha regeringens planer på att bygga flera stora motorvägar. Den största prioriteringen för närvarande är slutförandet av motorvägen mellan Tirana och Elbasan som inkuluderar byggandet av en tunnel. Den andra prioriteringen är slutbehandlingen av en motortrafikleden SH6 som förbinder Tirana med Makedonien. Så småningom kommer denna motortrafikled att bli en del av en europeisk korridor som förbinder Albanien med Makedonien och Grekland. Den tredje prioriteringen är byggandet av den södra axeln som passerar över centrala och södra delen av landet. När alla tre korridorerna är avslutade kommer Albanien att ha uppskattningsvis 759 kilometer landsväg av hög standard som förbinder landet med sina grannar.

Landsväg i Albanien

Landsväg någonstans i Albanien.

Hastighetsbegränsningar i Albanien

Under 2010 fick den albanska regeringen 50 miljoner Euro från EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) för återuppbyggnaden av vägar på landsbygden.

Rekommenderade färdvägar i Albanien

För att komma till Albanien är det bäst att köra genom Italien till Bari i sydost. Därifrån kan man åka färja till Durrës Albanien. Från Durrës är det bara 4 mil på motortrafikleden SH2 till huvudstaden Tirana. Vill man till kuststaden Vlorë söder om Durrës är det en resa på 12 mil på motortrafikleden SH4. Vill man korsa Albanien för att komma till Grekland måste man välja mindre landsvägar. Den planerade motortrafikleden från väst till öst i södra Albanien låter vänta på sig i ytterligare några år. Har man Durrës som utgångspunkt fortsätter man på SH4 förbi Vlorë. Då kommer man efter ungefär 25 mil till nordvästra Grekland.

Snabbfakta Albanien

  • Högsta hastighet på motorväg: 110 km/h
  • Bensinpris: ingen uppgift
  • Dieselpris: ingen uppgift
  • Vägavgifter: Nej (men det planeras på nybyggda motorvägar)
  • Gräns för rattonykterhet: 0,5 promille
  • Prata i mobil: -
  • Särskilda regler: -

Gilla oss

Diskutera!

Gå med i vår populära Facebook-grupp, Bilsemester-gruppen och ta dela av tips eller dela med dig av andras.

GPS-tips

GPS-tips

Här har vi samlat tips för dig som är i behov av att köpa en ny GPS till bilen. Jämför märken och modeller samt vilka funktioner du bör tänka på.

Bensinpriser

Bensin- och dieselpriser i Europa

Besök vår avdelning med bensin- och dieselpriser i Europas alla länder.

Europakarta

Europakarta

Med vår interaktiva europakarta kan du förflytta fokus genom att dra och släppa med musen. Här har vi även märkt ut olika platser som är av särskilt intresse. Perfekt för dig som planerar att bila i Europa. Till europakarta

Däckguide

Däckguide

Kolla in vår guide för att köpa däck. Vinterdäck eller sommardäck beroende på säsong och vilka som behöver byts ut.