Stort utbud av bandanas, snusnäsdukar, hängslen och scarfs. Besök Bandana.se

Bilförsäkring

GÅ TILL » Jämför Halvförsäkring Helförsäkring Trafikförsäkring Trafikskadeersättning Gröna kortet

En bilförsäkring är en stor trygghet för dig som bilägare eftersom den minimerar dina kostnader om olyckan väl är framme. Den lägsta och mest grundläggande typen av bilförsäkring är trafikförsäkringen. Detta försäkringsskydd är obligatoriskt för alla bilägare eftersom det täcker skador på motpartens fordon. Trafikförsäkringen täcker inte skada, stöld eller inbrott i det egna fordonet, utan för att skydda sig mot det krävs ytterligare försäkringskydd. Försäkringsbolagen definierar ofta sina olika bilförsäkringar som hel- respektive halvförsäkring.

Det viktigaste när du väljer bilförsäkring är inte bara priset, utan även vad som omfattas av försäkringsskyddet. Detta gäller inte minst om du planerar att köra din bil i utomlands.

Oavsett om du reser mycket i Europa eller enbart i Sverige så är det viktigt men en bra bilförsäkring. Hitta den bästa bilförsäkringen för dig på Konsument.se. Där kan du jämföra olika försäkringsbolag.

Bilförsäkring

Jämför bilförsäkringar

Jämför enkelt flera försäkringsbolag
På insplanet.se kan du snabbt och enkelt jämföra bilförsäkringar från olika försäkringsbolag. Få priser och övrig information på ett ögonblick.
0 kr i självrisk vid stenskott
Hos Moderna Försäkringar får du ett pris på din bilförsäkring inom 5 sekunder när du använder deras prisberäknare.
Topprankad i jämförelse - få pris direkt
Folksams bilförsäkring får högt betyg i jämförelse hos konsumenternas försäkringsbyrå. Slipp bl.a. självrisk vid glaslagning.
Bilförsäkring med bra pris och villkor
Få ett extra bra skydd för både dig och din bil. Trafikolycksfall och Krishjälp ingår oavsett vilken omfattning du väljer.
Teckna billigare bilförsäkring med Svedea
Allra bäst för dig som är 30+, bor i utvalda områden och kör en begagnad bil. Till dig erbjuds bilförsäkring till ett riktigt bra pris.

Halvförsäkring

Halvförsäkringen är en av de tre försäkringstyper som finns i Sverige och är en påbyggnad av Trafikförsäkringen. Förutom att täcka skador på tredje part vid där man är vållande till olyckan så täcker den även brand, glas, maskin, räddning, rättskydd och stöld. Denna påbyggnad går under namnet Delkasko.

Halvförsäkringen omfattar

 • Brand – Täcker bland annat brand i motorrummet och brand på grund av bensinläckor.
 • Glas – Gör att man är försäkrad mot till exempel stenskott och liknande.
 • Maskin – Ersätter skador på elektronik och motor. Oftast bestämt utifrån en viss ålder eller körstäcka.
 • Räddning – Försäkringen inkluderar bärgning vid eventuell olycka. Detta gäller både förare, passagerare och bilen.
 • Rättskydd – Innebär att man får ett ekonomiskt skydd om man skulle hamna i en tvist som kräver rättsliga återgärder.
 • Stöld – Innefattar stöld av själva bilen samt ekonomsikt skydd för de skador som kan uppkomma. Dock innefattar det inte skadegörelse av fordonet.
 • Viktigt att uppmärksamma är att halvförsäkringen inte täcker vagnskada vid en olycka där man själv är vållande. För det krävs en helförsäkring.
  • Eftersom försäkringen är väldigt individuell beroende på vad man har för sort bil så är det upp till var och en att avgöra vilken typ av försäkring man ska teckna. Dock rekommenderas det att bilar med ett värde av 20 000 – 30 000 bör vara minst halvförsäkrade.

   Slutligen är det viktigt att jämföra olika försäkringsbolag när man väljer halvförsäkring så att man tar den försäkringen som passar bäst. Tar man första bästa försäkringsbolag är risken stor att man kunde hitta ett som erbjöd bättre villkor.

   Helförsäkring

   Precis som halvförsäkringen innefattar helförsäkringen både Trafikförsäkringen och Delkasko. Det som gör helförsäkringen unik jämfört med dem andra är att den även täcker skador på bilen vid olyckor där man själv är vållande samt viltolyckor. Den innefattar även skadegörelse. Påbyggnaden kallas för vagnskadeförsäkring och har man köpt en ny bil inkluderas den i Vagnskadegarantin som finns på nya bilar. Oftast gäller denna i tre år och under den perioden så kan man alltså teckna en halvförsäkring och fortfarande vara helförsäkrad.

   Dock bör man dubbelkolla detta med bilhandlaren. Dessutom bör man hålla reda på när Vagnsgarantin går ut så att man i god tid kan uppgradera sin försäkring till helförsäkring.

   Om man har en äldre bil som inte har en Vagnskadegaranti får man helt enkelt göra en personlig bedömning om man tycker att det är värt att betala för en helförsäkring kontra vad man får ut av den.

   Att jämföra olika försäkringsbolag när man väljer helförsäkring kan spara tusenlappar. Eftersom i stort sett alla försäkringsbolag erbjuder samma helförsäkring så är oftast priset en väldigt avgörande faktor. För att på ett enkelt och övergripande sätt få en överblick över vilket försäkringsbolag som erbjuder bästa försäkringen kan man antingen gå in på alla försäkringsbolags hemsidor och gå igenom kostnaderna tills man hittar den bästa. Eller så tar man helt enkelt hjälp genom att gå in på en jämförelsesida om försäkringar som listar försäkringsbolagen samt vilka priser de har. På så sätt kan man hitta den bästa försäkringen på bara några minuter. Sen är det bara att vända sig till det försäkringsbolaget som var bäst och skicka in en ansökan.

   Trafikförsäkring

   Ett försäkringsbolag får bara under vissa omständigheter sälja trafikförsäkringar. Ett försäkringsbolag som får sälja trafikförsäkring är skyldig att på begäran meddela detta. I ett tillstånd att sälja trafikförsäkringar kan skyldigheten dock begränsas till att gälla personer som tillhör en viss yrkesgrupp eller intressegrupp - alternativt är bosatta inom ett visst område.

   Trafikförsäkring får säljas av:

   • Ett försäkringsbolag som har fått tillstånd till det av Finansinspektionen enligt sin koncession att driva försäkringsbolag.
   • Ett försäkringsbolag från ett land utanför EU/EES som har fått tillstånd till det enligt sin koncession att bedriva försäkringsrörelse i Sverige från en generalagentur eller en filial här i landet.
   • Ett försäkringsbolag inom EES som är verksam i Sverige och inte är återförsäkringsföretag och som i sitt hemland har tillstånd att driva försäkringsrörelse, från en sekundäretablering här i landet eller genom gränsöverskridande verksamhet.
   • Om ett fordon som är registrerat i vägtrafikregistret köps i syfte att införas och stadigvarande brukas i ett annat EES-land, får trafikförsäkring under 30 dagar från det att köparen tagit över fordonet meddelas av ett försäkringsbolag som är verksamt i det land till vilket fordonet skall införas. Alternativt ett EES-försäkringsbolag som är verksamt i det landet.

   Premierabatt

   För att stimulera till ökad trafiksäkerhet, samt för att premiera kunder med många skadefria år, tillämpar försäkringsbolagen ofta ett bonussytem som kan försäkringstagarna premierabatter på upp till 70% av kostnaden. Bonussystemet är oftast indelat i tio nivåer. Hur bonusen beräknas varierar mellan olika försäkringsbolag, men generellt går man upp en nivå för vartannat skadefritt år, samt ner med mellan två och fyra nivåer vid skada. Den som har ligger på en bonusnivå mellan noll och två får ingen premierabatt, och den som har bonus mellan tre och nio får 10% rabatt per nivå. Den som saknar skadehistorik börjar oftast på bonusnivå fyra (där man får 20% rabatt).

   Trafikskadeersättning

   För skador på person eller egensom som uppkommer itill följd av trafik med motordrivet fordon i Sverige utbetalas en trafikskadeersättning. Trafikskadeersättningen betalas också för skada som till följd av trafik utanför Sveriges gränser för svenskregistrerat motordrivet fordon som ägs av en svensk medborgare eller den som har sin hemvist i Sverige. Om förare eller passagerare i motordrivet fordon som är i trafik skadas så betalas trafikskadeersättning från trafikförsäkringen.

   Trafikskadeersättning

   Om motordrivet fordon skadas när det är i trafik, eller om egendom som transporteras med fordonet skadas, betalas bara trafikskadeersättning om skadan har uppkommit till följd av trafik med annat motordrivet fordon. Skadan ska alltså ha uppkommit i samband med kollission med det andra fordonet eller genom bristfällighet på det andra fordonet. I sådant fall utgår ersättningen från trafikförsäkringen för det andra fordonet. Det fordon som orsakar skadan. Trafikskadeersättningen täcker med andra ord kostander som uppkommer i samband med besök hos skadeverkstad.

   Om annan person- eller sakskada uppkommer till följd av trafik med motordrivet fordon än som anges i tidigare stycke, betalas trafikskadeersättning från trafikförsäkringen för fordonet som orsakat skadan.

   För sakskada som tillfogas försäkringstagaren genom det egna fordonet, utgår trafikskadeersättning endast om fordonet brukades olovligen av en annan person. Ersättning betalas inte heller för sakskada som genom det egna fordonet tillfogas fordonets förare. Det betalas inte heller för sakskada om fordonet brukades olovligen, till den som med vetskap om att det brukades olovligen följde med fordonet eller lät egendom fraktas med detta. Till exempel om man väljer att köra onykter.

   Trafikskadeersättning kan även betalas för skada på spårfordon (t.ex. spårvagn), om skadan har orsakats i samband med förandet av det motordrivna fordonet eller genom bristfällighet på detta fordon.

   Ersättningen från trafikskadeersättnignen kan minskas om den som har skadats själv är medskyldig till skadan. Från ett fordons trafikförsäkring betalas trafikskadeersättning med anledning av en olycka med högst 300 000 000 kronor.

   Om ett trafikförsäkringsbolag har betalat ersättning för en skada som en annan person har vållat, har bolaget rätt till det skadestånd som den vållande personen skulle ha betalat till den som skadades i olyckan.

   Förlust av inkomst, sjukvård, rehabilitering m.m. till följd av trafikskada ersätts till största delen genom den allmänna sjukförsäkringen. Trafikförsäkringen ersätter bara kostnader som inte ersätts av sjukförsäkringen. Regeringen vill ändra på det nuvarande systemet så att trafikförsäkringen står för alla trafikskadekostnader. Motiveringen till detta är att tydliggöra trafikskadornas verkliga kostnader, samt att göra systemet effektivare. Detta skulle höja trafikförsäkringspremierna med ca: 50%, och i motsvarande grad sänka utgifterna för den allmänna sjukförsäkringen. Inledningsvis har en skatt på försäkringen redan införts.

   Beställ Grönt kort innan resan

   Försäkringsbevis för bilen

   I en del länder behöver du ett Grönt kort som bevis på att ditt fordon är trafikförsäkrat.

   Du kan beställa Grönt kort på olika sätt. Många försäkringsbolag erbjuder kostnadsfri beställning genom att man loggar in på "Mina Sidor" och gör beställningen online. Beställer man via kontaktformulär på webbplats, på ett kontor eller genom telefon så tas vanligtvis en avgift ut. Avgiften ligger vanligtvis på några hundralappar.

   Tänk på att det gröna kortet är en värdehandling och ska hanteras varsamt så att det inte kommer i orätta händer.

   Här behöver du gränt kort

   Karta över länder där du behöver grönt kort repsektive där din svenska trafikförsäkring gäller.

   Karta över länder där svensk trafikförsäkring gäller respektive där du behöver grönt kort

Här gäller svensk trafikförsäkring

Andorra

Belgien

Bulgarien

Cypern

Danmark

Estland

Finland

Frankrike

Grekland

Irland

Island

Italien

Kroatien

Lettland

Liechtenstein

Litauen

Luxemburg

Malta

Nederländerna

Norge

Polen

Portugal

Rumänien

Schweiz

Serbien

Slovakien

Slovenien

Spanien

Storbritannien

Tjeckien

Tyskland

Ungern

Österrike

Här behöver du grönt kort

Albanien

Azerbajdzjan

Bosnien-Hercegovina

Iran

Israel

Marocko

Moldavien

Montenegro

Nordmakedonien

Ryssland

Tunisien

Turkiet

Ukraina

Vitryssland

Gilla oss

Diskutera!

Gå med i vår populära Facebook-grupp, Bilsemester-gruppen och ta dela av tips eller dela med dig av andras.

GPS-tips

GPS-tips

Här har vi samlat tips för dig som är i behov av att köpa en ny GPS till bilen. Jämför märken och modeller samt vilka funktioner du bör tänka på.

Bensinpriser

Bensin- och dieselpriser i Europa

Besök vår avdelning med bensin- och dieselpriser i Europas alla länder.

Europakarta

Europakarta

Med vår interaktiva europakarta kan du förflytta fokus genom att dra och släppa med musen. Här har vi även märkt ut olika platser som är av särskilt intresse. Perfekt för dig som planerar att bila i Europa. Till europakarta

Däckguide

Däckguide

Kolla in vår guide för att köpa däck. Vinterdäck eller sommardäck beroende på säsong och vilka som behöver byts ut.