The White Plot
The White Plot

Olycksstatistik för tyska Autobahn

De tyska motorvägarna, Autobahn, är mest kända för sin avsaknad av hastighetsbegränsningar. Långa sträckor av autobahn är dock hastighetsbegränsad, så det är en myt att det skulle vara fri fart på alla tyska motorvägar.

Inför sommarens bilsemester kan det vara bra att planera sin körning på autobahn. Detta gäller framförallt om det är första gången du ska köra på tyska motorvägar. Man skulle kunna tro att antalet döda på tyska motorvägar är betydligt högre än i Sverige, men så behöver det inte alls vara.

Olycka på Autobahn

Under 2009 dog 475 personer i trafikolyckor på de tyska motorvägarna [källa: The Guardian]. Samma siffra för Sverige är 21 döda. Här kan man tycka att skillnaden är gigantisk, men vi bör ta i beaktning att Tyskland har en 10 gånger så stor befolkning som Sverige. Därför dividerar vi 475 med 10 och får fram 47,5 döda i trafiken att jämföra med Sveriges 21 st. Det är fortfarande mer än dubbelt så många vilket är betydligt sämre ut trafiksäkerhetssynpunkt. Det finns dock fler faktorer att väga in för att få till en rättvis jämförelse.

En sådan faktor är att Tyskland har en avsevärt högre andel transittrafik genom landet. Tysklands centrala läge gör att grannländernas befolkning också utnyttjar de tyska motorvägarna. Till exempel så sker det ungefär 2 miljoner resor årligen av Österrikare som genar genom Tyskland mellan Salzburg och Innsbruck eftersom det saknas motorvägsförbindelse mellan dessa städer inom Österrikes gränser.

Ytterligare en faktor är trafikvolymen som är betydligt större i Tyskland. Det är mer trafik på motorvägar som är av samma standard (tvåfiliga t.ex.) som de svenska. En större trafikmängd påverkar olyckstalet negativt samtidigt som det sänker hastigheterna. Med andra ord pekar mycket på att det inte enbart är bristen på hastighetsbegränsning som gör att olyckstalen är höga, utan snarare att det är en kombination av många faktorer där hastigheterna är en liten del. I Sverige är vi bortskämda med låga trafikvolymer på våra motorvägar, vilker gör att vår statistik över trafikdöda ser relativt bra ut. I en jämförelse med andra europeiska länder ligger Tyskland bra till. Som exempel dog 460 personer på motorvägar i Spanien 2009. Det är i stort sett lika många som i Tyskland, men Spanien har hälften så stor befolkning och en hastighetsbegränsning på 130 km/h på motorväg.

Gilla oss

TwitCount